Rodziców zobowiązuje się do przekazania poniższych wytycznych wszystkim osobom, które będą przyprowadzać lub odbierać dziecko z Przedszkola Publicznego Nr 26


Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż personelowi przedszkola istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych(katar, kaszel, gorączka, duszności, inne niepokojące objawy chorobowe). Dopilnuj, aby dziecko przychodziło do przedszkola codziennie w świeżym, czystym ubraniu. 
 • Jeśli masz infekcję (katar, kaszel, gorączkę) nie możesz przyprowadzić dziecka do przedszkola. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. W szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę, elementy garderoby muszą być zapakowane i podpisane.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, nie przytulać się.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację.
 • Nie spóźniaj się ! Przyprowadź dziecko do godziny 8.00 ! Bądź świadomy tego, że przyjęcie dziecka do przedszkola może potrwać w obecnej sytuacji o wiele dłużej niż zwykle.
 • Zachowaj dystans społeczny w przestrzeni szkolnej w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 • Oczekuj cierpliwie z dzieckiem na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami szkoły. Przygotuj długopis do potwierdzenia pomiaru temperatury dziecka. Wejdź do szkoły w maseczce i zdezynfekuj ręce (ewentualnie załóż rękawiczki ochronne). W szatni ogranicz dotykanie mebli i innych sprzętów. Przygotowane dziecko przekaż opiekunce przedszkolnej.
 • Odbiór dziecka z przedszkola zgłaszaj dzwoniąc na podany numer telefonu.
 • W miarę możliwości skróć czas pobytu dziecka w placówce, a jeśli to niemożliwe postaraj się odebrać dziecko do końca pracy danego oddziału. Twoje dziecko uniknie w ten sposób kontaktu z dziećmi z innych grup.
 • Masz obowiązek wyrażenia zgody w formie Oświadczenia na pomiar temperatury dziecka termometrem zaraz po przybyciu do przedszkola oraz w trakcie opieki.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych każdorazowo odbieraj telefon z przedszkola i odbierz dziecko w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu.
 • Masz obowiązek zapoznania się i akceptacji procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących w przedszkolu.

 

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebrania organizacyjne związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020 / 2021.

Spotkania będą przebiegać według następującego harmonogramu:

I grupa „Muchomorki” – 28.08.2020r. godz. 15.30 – sala na parterze

Lista dzieci: Grupa I Muchomorki – 3 latki

II grupa „Leśne duszki” – 27.08.2020r. godz. 16.00 – sala na I piętrze

Lista dzieci: Grupa II Leśne Duszki 4-5 latki

III grupa „Poziomki” – 27.08.2020r. godz. 15.30 – sala na I piętrze

Lista dzieci: Grupa III Poziomki 5-6 latki

IV grupa „Jeżyki” – 28.08.2020r. godz. 16.00 – sala na I piętrze

Lista dzieci: Grupa IV Jeżyki – 6 latki

Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa oraz o zaopatrzenie się w maseczkę i długopis, ewentualnie rękawiczki ochronne.

Na zebranie zapraszamy jednego rodzica / opiekuna prawnego od każdego dziecka.

Podsumowanie projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

W roku szkolnym 2019 / 2020 dzieci z grupy III „Jeżyki” wraz ze swoimi wychowawczyniami przystąpili do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Całą akcję rozpoczęliśmy w październiku 2019 roku. Pomocnikiem przedszkolaków był „Miś Pandi”, który przez kolejne miesiące podróżował po domach dzieci. Miś zaopatrzony został w dziennik podróży, w którym dzieci zapisywały wspólne chwile z misiem w postaci jakiegoś obrazka. Najważniejsze jednak było wspólne czytanie misiowi wybranych bajek, co również zostało udokumentowane w dzienniku podróży.

Wraz z Misiem Pandi realizowaliśmy poszczególne moduły projektu. Prowadziliśmy Misiowy wolontariat, dzięki czemu braliśmy udział w wielu akcjach charytatywnych: zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska, „Góra grosza” , akcja „Kubek dla bezdomnego”, zbiórka maskotek dla małych pacjentów radomskiego szpitala.

Świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia i poznawaliśmy prawa dziecka. Natomiast w ramach modułu „Bezpieczni z Małym Misiem”, odwiedziliśmy Straż Pożarną, spotkaliśmy się z Policjantem, odbyły się też liczne pogadanki na temat bezpieczeństwa.

Przy współpracy z Rodzicami udało się wykonać również moduł „Mali Przedsiębiorcy”, w którym dzieci miały przygotować własny projekt banknotu.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci a udział w nim rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi.

Efektem końcowym było uzyskanie CERTYFIKATU WZOROWEJ PLACÓWKI:-)

 

Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcia z realizacji projektu, przejdź do galerii:

http://psp32.pl/galeria-wydarzen-przedszkolnych/nggallery/galeria-wydarzen-przedszkolnych/maly-mis-w-swiecie-wielkiej-literatury