Sprzątanie Świata

Już od wielu lat nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji  Sprzątanie świata,  która w Polsce odbyła się w tym roku już po raz 27-my. Ty razem pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. „Sprzątanie świata ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie różni się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. To my musimy o niego zadbać!

Zajęcia terenowe

W dniu 12 września chętni uczniowie z klas 6 i 7 naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach terenowych w Jedlni Letnisko zorganizowanych przez nauczycielki biologii, geografii i chemii w ramach projektu „ Uczymy komplementarnie – indywidualnie”. Podczas spaceru po Puszczy Kozienickiej uczniowie podziwiali piękno przyrody, rozpoznawali wybrane gatunki drzew, a następnie określali ich przybliżony wiek. Poznawali elementy środowiska przyrodniczego-opracowując profil rzeki Gzówki, oraz pracowali z mapą topograficzną.  Zapoznali się z technikami  pobierania wód oraz pobrali próbki wody rzecznej i źródlanej. Na miejscu zbadali właściwości fizykochemiczne próbki wody z rzeki Gzówki. Próbki wody źródlanej zostaną zbadane w szkolnej pracowni chemicznej, a następnie wyniki badań obydwu próbek zostaną porównane i przeanalizowane.

Wytyczne dotyczące funkcjonowania przedszkoli z dniem 18.V.2020 r.

Drodzy Rodzice w związku z otwarciem Przedszkola Publicznego Nr 26 w ZS-P Nr 4 w Radomiu z dniem 18.05.2020 roku prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych poniżej dokumentów. W pierwszym dokumencie znajdziecie Państwo dwa załączniki – Oświadczenia dla rodziców w okresie pandemii COVID-19, które rodzice zadeklarowani do powrotu dzieci z dniem 18 maja muszą odesłać na email szkoły.

Wytyczne dotyczące funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie pandemii COVID-19, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja