Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie Roku Szkolnego to bardzo ważny dzień w życiu każdego ucznia. To właśnie 2 września uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2019/2020. Wielu uczniów przybyło do szkoły z optymistycznym nastawienie i ogromnym zapałem do pracy. Uroczystość rozpoczęła się, jak co roku, Mszą Świętą w parafii pw. Chrystusa Nauczyciela. Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice spotkali się na krótkim apelu w sali gimnastycznej. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – p. Aleksandra Kaleta, która serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne. Po części oficjalnej uroczystości, uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami. 

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole. 

KOMUNIKATY – STRONA GŁÓWNA

Szanowni Rodzice!

Rozpoczął się nowy  rok szkolny 2020/21, rok jakże inny od poprzednich, gdyż rozpoczynamy pracę i naukę w warunkach pandemii. Na pewno będzie to czas  niełatwy, czas wielu wyzwań, którym mam nadzieję, przy dobrej współpracy wszystkich – uda się sprostać. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju jest zmienna i trudna do przewidzenia, dlatego też nie możemy przewidzieć, jak ten nowy rok się potoczy. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom oraz naszym pracownikom, ale także rodzicom, zmieniliśmy organizację pracy szkoły oraz opracowaliśmy procedury postępowania zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN i MZ. Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi i pomoc w ich wdrażaniu oraz przestrzeganiu.

Przypominamy, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Nie może też przychodzić uczeń,  gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły do budynku szkolnego będą mogli wchodzić tylko uczniowie (bez opiekunów). Prosimy o wcześniejsze umawianie ewentualnych kontaktów poprzez Librus, mail lub telefonicznie. Ograniczyliśmy do minimum kontakty uczniów między klasami. Wprowadziliśmy różne godziny przyjścia do szkoły, inne wejścia, w miarę możliwości – naukę w jednej sali. Zabronione jest przynoszenie zbędnych przedmiotów i pożyczanie przyborów szkolnych czy książek.

Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią zostały uwzględnione w wewnętrznych procedurach oraz dokumencie opisujących organizację pracy szkoły w warunkach pandemii koronawirusa.  Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych GIS, MEN oraz MZ i są wprowadzane po to, abyśmy wszyscy mogli bezpiecznie uczyć się i i pracować.

Zachęcamy Państwa, aby dzieci korzystały z maseczek w przestrzeni wspólnej  poza salami lekcyjnymi.

Na bieżąco będziemy przekazywali Państwu różne informacje, dlatego  bardzo proszę o śledzenie wiadomości zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Życzymy wszystkim powodzenia i zdrowego Nowego Roku Szkolnego 2020/21.

                                                             Dyrekcja i nauczyciele ZS-P 4 w Radomiu   

 
Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa PSP 32   obowiązujące od 1 września 2020r. 
Wytyczne  dotyczące funkcjonowania szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.