KOMUNIKATY – STRONA GŁÓWNA

Szanowni Rodzice!

Rozpoczął się nowy  rok szkolny 2020/21, rok jakże inny od poprzednich, gdyż rozpoczynamy pracę i naukę w warunkach pandemii. Na pewno będzie to czas  niełatwy, czas wielu wyzwań, którym mam nadzieję, przy dobrej współpracy wszystkich – uda się sprostać. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju jest zmienna i trudna do przewidzenia, dlatego też nie możemy przewidzieć, jak ten nowy rok się potoczy. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom oraz naszym pracownikom, ale także rodzicom, zmieniliśmy organizację pracy szkoły oraz opracowaliśmy procedury postępowania zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN i MZ. Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi i pomoc w ich wdrażaniu oraz przestrzeganiu.

Przypominamy, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Nie może też przychodzić uczeń,  gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły do budynku szkolnego będą mogli wchodzić tylko uczniowie (bez opiekunów). Prosimy o wcześniejsze umawianie ewentualnych kontaktów poprzez Librus, mail lub telefonicznie. Ograniczyliśmy do minimum kontakty uczniów między klasami. Wprowadziliśmy różne godziny przyjścia do szkoły, inne wejścia, w miarę możliwości – naukę w jednej sali. Zabronione jest przynoszenie zbędnych przedmiotów i pożyczanie przyborów szkolnych czy książek.

Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią zostały uwzględnione w wewnętrznych procedurach oraz dokumencie opisujących organizację pracy szkoły w warunkach pandemii koronawirusa.  Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych GIS, MEN oraz MZ i są wprowadzane po to, abyśmy wszyscy mogli bezpiecznie uczyć się i i pracować.

Zachęcamy Państwa, aby dzieci korzystały z maseczek w przestrzeni wspólnej  poza salami lekcyjnymi.

Na bieżąco będziemy przekazywali Państwu różne informacje, dlatego  bardzo proszę o śledzenie wiadomości zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Życzymy wszystkim powodzenia i zdrowego Nowego Roku Szkolnego 2020/21.

                                                             Dyrekcja i nauczyciele ZS-P 4 w Radomiu   

 
Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa PSP 32   obowiązujące od 1 września 2020r. 
Wytyczne  dotyczące funkcjonowania szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 

Sprzątanie Świata

Już od wielu lat nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji  Sprzątanie świata,  która w Polsce odbyła się w tym roku już po raz 27-my. Ty razem pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. „Sprzątanie świata ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. I choć tegoroczna Akcja niewątpliwie różni się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. To my musimy o niego zadbać!

Zajęcia terenowe

W dniu 12 września chętni uczniowie z klas 6 i 7 naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach terenowych w Jedlni Letnisko zorganizowanych przez nauczycielki biologii, geografii i chemii w ramach projektu „ Uczymy komplementarnie – indywidualnie”. Podczas spaceru po Puszczy Kozienickiej uczniowie podziwiali piękno przyrody, rozpoznawali wybrane gatunki drzew, a następnie określali ich przybliżony wiek. Poznawali elementy środowiska przyrodniczego-opracowując profil rzeki Gzówki, oraz pracowali z mapą topograficzną.  Zapoznali się z technikami  pobierania wód oraz pobrali próbki wody rzecznej i źródlanej. Na miejscu zbadali właściwości fizykochemiczne próbki wody z rzeki Gzówki. Próbki wody źródlanej zostaną zbadane w szkolnej pracowni chemicznej, a następnie wyniki badań obydwu próbek zostaną porównane i przeanalizowane.

Rodziców zobowiązuje się do przekazania poniższych wytycznych wszystkim osobom, które będą przyprowadzać lub odbierać dziecko z Przedszkola Publicznego Nr 26


Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż personelowi przedszkola istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych(katar, kaszel, gorączka, duszności, inne niepokojące objawy chorobowe). Dopilnuj, aby dziecko przychodziło do przedszkola codziennie w świeżym, czystym ubraniu. 
 • Jeśli masz infekcję (katar, kaszel, gorączkę) nie możesz przyprowadzić dziecka do przedszkola. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. W szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę, elementy garderoby muszą być zapakowane i podpisane.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, nie przytulać się.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację.
 • Nie spóźniaj się ! Przyprowadź dziecko do godziny 8.00 ! Bądź świadomy tego, że przyjęcie dziecka do przedszkola może potrwać w obecnej sytuacji o wiele dłużej niż zwykle.
 • Zachowaj dystans społeczny w przestrzeni szkolnej w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 • Oczekuj cierpliwie z dzieckiem na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami szkoły. Przygotuj długopis do potwierdzenia pomiaru temperatury dziecka. Wejdź do szkoły w maseczce i zdezynfekuj ręce (ewentualnie załóż rękawiczki ochronne). W szatni ogranicz dotykanie mebli i innych sprzętów. Przygotowane dziecko przekaż opiekunce przedszkolnej.
 • Odbiór dziecka z przedszkola zgłaszaj dzwoniąc na podany numer telefonu.
 • W miarę możliwości skróć czas pobytu dziecka w placówce, a jeśli to niemożliwe postaraj się odebrać dziecko do końca pracy danego oddziału. Twoje dziecko uniknie w ten sposób kontaktu z dziećmi z innych grup.
 • Masz obowiązek wyrażenia zgody w formie Oświadczenia na pomiar temperatury dziecka termometrem zaraz po przybyciu do przedszkola oraz w trakcie opieki.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych każdorazowo odbieraj telefon z przedszkola i odbierz dziecko w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu.
 • Masz obowiązek zapoznania się i akceptacji procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących w przedszkolu.