Kącik dla Rodziców

Drodzy Rodzice
zamieszczamy poniżej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do Przedszkola Publicznego Nr 26 w ZS-P Nr 4
na rok szk. 2020/2021 w rekrutacji uzupełniającej.

lista – Przyjęci i nieprzyjęci (2)

Przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w następujących grupach wiekowych:

4 latki – 2
5 latki – 1
6 latki – 2

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!

 

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH do Przedszkola Publicznego NR 26

Poniżej zamieszczamy listy dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej:

lista – Niezakwalifikowani

lista – Zakwalifikowani

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji.
Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej należy dostarczyć od 2 lipca 2020 r. od godz. 10.00 do 10 lipca do godz. 13.00.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową
  na adres  przedszkola/szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  Adresy e-mail placówek  znajdują się w ofercie każdego przedszkola/szkoły podstawowej.

lub

 1. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

Potwierdzenie_woli_2020

UWAGA RODZICE !!!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZK. 2020/2021
rozpoczyna się 22.06.2020 r. i potrwa do 29.06.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i wolnymi miejscami, którymi jeszcze dysponujemy do naboru na przyszły rok szkolny. Jeśli wybierzecie Państwo nasze przedszkole w pierwszej preferencji należy wypełnić wniosek na stronie: https://naborp-kandydat.oswiatawradomiu.pl/radom/News 
i wysłać go na adres: psp32@interia.pl
lub wrzucić zapakowany w kopertę do urny w szkole.
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt pod numerem tel.
(48) 340-02-01.
Przypominany, iż nasze przedszkole to:
Przedszkole Publiczne Nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

ZAPRASZAMY !!!

 

Drodzy Rodzice
zamieszczamy poniżej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do Przedszkola Publicznego Nr 26 w ZS-P Nr 4
na rok szk. 2020/2021

lista – Przyjęci

lista – Nieprzyjęci

UWAGA RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH do Przedszkola Publicznego NR 26

Poniżej zamieszczamy listy dzieci zakwalifikowanych w I rekrutacji:

lista – Zakwalifikowani

Zakończenie I etapu rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie woli uczęszczania
dziecka do przedszkola

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji.
Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej należy dostarczyć do 15 maja 2020 r. do godz. 13.00.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową
  na adres  przedszkola/szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  Adresy e-mail placówek  znajdują się w ofercie każdego przedszkola/szkoły podstawowej.

lub

 1. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

Potwierdzenie_woli_2020

Drodzy Rodzice !!!

 W naszej placówce czyli w Przedszkolu Publicznym Nr 26 w ZS-P Nr 4 w Radomiu
w roku szk. 2020/2021 będą utworzone 4 oddziały przedszkolne:

I grupa „Muchomorki”– dzieci 3-4 letnie (3-latki nieśpiące) do 18 osób – sala na parterze
II grupa „Leśne Duszki” – dzieci 4-5 letnie -25 osób – I piętro
III grupa „Poziomki” – dzieci 5-6 letnie – 25 osób – I piętro
IV grupa „Jeżyki”– dzieci 6 letnie – 25 osób – I piętro

Wyżywienie zapewnia firma cateringowa. Posiłki dostosowane do zapotrzebowania kalorycznego małego dziecka, są smaczne i zdrowe, podawane  3 razy dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).

Przedszkole jest czynne zgodnie z życzeniem rodziców w godz. od 6.30 do 17.00.

Przypominamy, iż dzieci 6 letnie objęte są subwencją oświatową tzn. nie ponoszą kosztów związanych z pobytem w przedszkolu, jedynie opłatę za korzystanie z wyżywienia.

Kochani Rodzice !!! Zachęcajcie swoich znajomych, krewnych czy sąsiadów, którzy mają dzieci  w wieku przedszkolnym, do zapisów do naszej placówki, czyli Przedszkola Publicznego Nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Radomiu przy ul. Jarzyńskiego 3. Jesteśmy nowym przedszkolem, mało jeszcze znanym w środowisku, dlatego bardzo liczymy na Waszą pomoc w promowaniu naszej placówki.

Wszelkie problemy i pytania związane z elektronicznym wypełnianiem wniosków prosimy kierować do p. wicedyrektor Iwony Kowalczyk (nr tel. 504 933 714).

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki !!!