Podsumowanie projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

W roku szkolnym 2019 / 2020 dzieci z grupy III „Jeżyki” wraz ze swoimi wychowawczyniami przystąpili do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Całą akcję rozpoczęliśmy w październiku 2019 roku. Pomocnikiem przedszkolaków był „Miś Pandi”, który przez kolejne miesiące podróżował po domach dzieci. Miś zaopatrzony został w dziennik podróży, w którym dzieci zapisywały wspólne chwile z misiem w postaci jakiegoś obrazka. Najważniejsze jednak było wspólne czytanie misiowi wybranych bajek, co również zostało udokumentowane w dzienniku podróży.

Wraz z Misiem Pandi realizowaliśmy poszczególne moduły projektu. Prowadziliśmy Misiowy wolontariat, dzięki czemu braliśmy udział w wielu akcjach charytatywnych: zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska, „Góra grosza” , akcja „Kubek dla bezdomnego”, zbiórka maskotek dla małych pacjentów radomskiego szpitala.

Świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia i poznawaliśmy prawa dziecka. Natomiast w ramach modułu „Bezpieczni z Małym Misiem”, odwiedziliśmy Straż Pożarną, spotkaliśmy się z Policjantem, odbyły się też liczne pogadanki na temat bezpieczeństwa.

Przy współpracy z Rodzicami udało się wykonać również moduł „Mali Przedsiębiorcy”, w którym dzieci miały przygotować własny projekt banknotu.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci a udział w nim rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi.

Efektem końcowym było uzyskanie CERTYFIKATU WZOROWEJ PLACÓWKI:-)

 

Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcia z realizacji projektu, przejdź do galerii:

http://psp32.pl/galeria-wydarzen-przedszkolnych/nggallery/galeria-wydarzen-przedszkolnych/maly-mis-w-swiecie-wielkiej-literatury