Zajęcia terenowe

W dniu 12 września chętni uczniowie z klas 6 i 7 naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach terenowych w Jedlni Letnisko zorganizowanych przez nauczycielki biologii, geografii i chemii w ramach projektu „ Uczymy komplementarnie – indywidualnie”. Podczas spaceru po Puszczy Kozienickiej uczniowie podziwiali piękno przyrody, rozpoznawali wybrane gatunki drzew, a następnie określali ich przybliżony wiek. Poznawali elementy środowiska przyrodniczego-opracowując profil rzeki Gzówki, oraz pracowali z mapą topograficzną.  Zapoznali się z technikami  pobierania wód oraz pobrali próbki wody rzecznej i źródlanej. Na miejscu zbadali właściwości fizykochemiczne próbki wody z rzeki Gzówki. Próbki wody źródlanej zostaną zbadane w szkolnej pracowni chemicznej, a następnie wyniki badań obydwu próbek zostaną porównane i przeanalizowane.