Zajęcia „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 19 maja 2022r. w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadził Pan Piotr Leszczyński.

Podczas zajęć dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań.

Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomach (dorosłego człowieka, dziecka, niemowlęcia a nawet psa). Dzieci  mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. 

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.  Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.

Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi za zorganizowanie tych wspaniałych warsztatów dla naszych przedszkolaków!

Przejdź do galerii:

Mały człowiek – duża pomoc

Zaproszenie na Dzień Mamy i Taty

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty, które odbędą się w naszym przedszkolu według następującego porządku:

Grupa Krasnoludki: 27 maja 2022r. (piątek) godz. 10.00

Grupa Muchomorki: 27 maja 2022r. (piątek) godz. 11.30

Grupa Poziomki: 26 maja 2022r. (czwartek) godz. 12.30

Grupa Jeżyki: 27 maja 2022r. (piątek) godz. 10.30

OGŁOSZENIE

W związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia nr 132 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz w nawiązaniu do rekomendacji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu na teren przedszkola i szkoły osobom postronnym do dnia 31 maja 2022 r.

Zakaz nie dotyczy rodziców i opiekunów oraz realizowanych zgodnie z planem przedsięwzięć np. zebrań z rodzicami, dni otwartych, uroczystości szkolnych i sportowych, rekrutacji do szkół i innych planowych przedsięwzięć wynikających z życia szkół i przedszkoli.

Dyrektor szkoły