WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice, prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu Publicznym Nr 26 od dnia 18 maja 2020 roku oraz z wytycznymi Wiceprezydenta miasta Radomia p. Karola Semika:

Procedury bezpieczeństwa – Przedszkole Publiczne nr 26 w ZS-P 4 w Radomiu

Wytyczne dotyczące funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie pandemii COVID-19, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

Rodzice, którzy złożyli deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 proszeni są o wypełnienie i dostarczenie stosownych oświadczeń.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenia-COVID-19

 


Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż personelowi przedszkola istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka, duszności, inne niepokojące objawy chorobowe).
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 • Nie spóźniaj się ! Przyprowadź dziecko do godziny 8.00 ! Bądź świadomy tego, że przyjęcie dziecka do przedszkola może potrwać w obecnej sytuacji o wiele dłużej niż zwykle.
 • Zachowaj dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 • Oczekuj cierpliwie z dzieckiem na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami szkoły.
 • Przygotuj długopis do potwierdzenia pomiaru temperatury dziecka.
 • Odbiór dziecka z przedszkola zgłaszaj dzwoniąc na podany do każdej grupy numer telefonu. Gotowe i ubrane dziecko przekaże Ci opiekunka z danej grupy.
 • Masz obowiązek wyrażenia zgody w formie na pomiar temperatury dziecka termometrem zaraz po przybyciu do przedszkola oraz w trakcie opieki.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych każdorazowo odbieraj telefon z przedszkola i odbierz dziecko w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu.
 • Masz obowiązek zapoznania się i akceptacji procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących w przedszkolu. Zapoznaj się z najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.