Każdy przedszkolak dobrze wie,

że kiedy wrzesień kończy się,

od najmłodszego, aż po starszaka,

wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka!

My oczywiście też świętowaliśmy,

mnóstwo zabawy przy tym mieliśmy!

Wszyscy składali nam życzenia:

dużo zdrowia, uśmiechu i powodzenia!

Wszystkie życzenia chętnie przyjęliśmy

i pięknie za nie podziękowaliśmy!

Przejdź do galerii: http://zsp4.radom.pl/galeria-wydarzen-przedszkolnych/nggallery/galeria-wydarzen-przedszkolnych/dzien-przedszkolaka

Rodziców zobowiązuje się do przekazania poniższych wytycznych wszystkim osobom, które będą przyprowadzać lub odbierać dziecko z Przedszkola Publicznego Nr 26


Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż personelowi przedszkola istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych(katar, kaszel, gorączka, duszności, inne niepokojące objawy chorobowe). Dopilnuj, aby dziecko przychodziło do przedszkola codziennie w świeżym, czystym ubraniu. 
 • Jeśli masz infekcję (katar, kaszel, gorączkę) nie możesz przyprowadzić dziecka do przedszkola. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. W szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę, elementy garderoby muszą być zapakowane i podpisane.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, nie przytulać się.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację.
 • Nie spóźniaj się ! Przyprowadź dziecko do godziny 8.00 ! Bądź świadomy tego, że przyjęcie dziecka do przedszkola może potrwać w obecnej sytuacji o wiele dłużej niż zwykle.
 • Zachowaj dystans społeczny w przestrzeni szkolnej w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 • Oczekuj cierpliwie z dzieckiem na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami szkoły. Przygotowane dziecko przekaż opiekunce przedszkolnej. 
 • Odbiór dziecka z przedszkola zgłaszaj dzwoniąc na podany numer telefonu.
 • W miarę możliwości skróć czas pobytu dziecka w placówce, a jeśli to niemożliwe postaraj się odebrać dziecko do końca pracy danego oddziału. Twoje dziecko uniknie w ten sposób kontaktu z dziećmi z innych grup.
 • Masz obowiązek wyrażenia zgody w formie Oświadczenia na pomiar temperatury dziecka termometrem zaraz po przybyciu do przedszkola oraz w trakcie opieki.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych każdorazowo odbieraj telefon z przedszkola i odbierz dziecko w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu.
 • Masz obowiązek zapoznania się i akceptacji procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących w przedszkolu.

 

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebrania organizacyjne związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020 / 2021.

Spotkania będą przebiegać według następującego harmonogramu:

I grupa „Muchomorki” – 28.08.2020r. godz. 15.30 – sala na parterze

Lista dzieci: Grupa I Muchomorki – 3 latki

II grupa „Leśne duszki” – 27.08.2020r. godz. 16.00 – sala na I piętrze

Lista dzieci: Grupa II Leśne Duszki 4-5 latki

III grupa „Poziomki” – 27.08.2020r. godz. 15.30 – sala na I piętrze

Lista dzieci: Grupa III Poziomki 5-6 latki

IV grupa „Jeżyki” – 28.08.2020r. godz. 16.00 – sala na I piętrze

Lista dzieci: Grupa IV Jeżyki – 6 latki

Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa oraz o zaopatrzenie się w maseczkę i długopis, ewentualnie rękawiczki ochronne.

Na zebranie zapraszamy jednego rodzica / opiekuna prawnego od każdego dziecka.