POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY

25 marca 2024r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Dom Kultury Borki, w którym Helenka Markowska z grupy „Leśne Duszki”, odebrała nagrodę za zajęcie 2 miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Palma, pisanka, karta z Wielkanocy”. W konkursie wzięło udział aż 526 prac dzieci z różnych przedszkoli. Dyplomy za udział w konkursie otrzymali również: Hanna Głuch, Aleksander Bujała, Aleksander Krzemiński oraz Alicja Podkowińska. Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach. Prace pokonkursowe przekazane będą Radomianinom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej bądź są starsi, często schorowani. Prace naszych Leśnych Duszków przyniosą radość i będą cieszyć oko potrzebujących.

Przejdź do galerii:

POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY