Podziękowania


Głęboko wierzymy, że okazana przez
Państwa siła serca i przyjazna dłoń,
będzie nas wspierać w dalszej pracy
podejmowanej dla dobra dzieci.

Dziękujemy Radzie Rodziców, a w szczególności p. Joannie Kowalczyk mamie Mai za odpowiedzialne i owocne pełnienie funkcji Przewodniczącej w roku szkolnym 2020/2021.

W ubiegłym roku dzięki Państwa ofiarności udało się min.  zorganizować uroczystości, konkursy, zakupić książki i dyplomy, duże kolorowe naklejki na ścianę itd.

Liczymy na współpracę z nowo powołanym zarządem.

Numer konta do zadeklarowanych wpłat na Radę Rodziców:

76 1140 2004 0000 3902 8170 0619

 

Zapraszamy również wszystkich Rodziców do sponsoringu na rzecz dzieci.