O nas

„Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa,
istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi”

S. Szuman

Przedszkole Publiczne Nr 26 funkcjonuje od 1 września 2019 r. i razem z Publiczną Szkołą Nr 32 tworzy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Radomiu przy ul. Jarzyńskiego 3. W roku szkolnym 2023/2024 posiadamy 5 oddziałową placówkę, mieszczącą się w budynku szkoły. Na parterze znajduje się jeden oddział dla dzieci 3 letnich, na pierwszym piętrze cztery oddziały dla dzieci 4, 5 i 6 letnich. Przedszkole jest czynne zgodnie z życzeniem rodziców w godz. od 6.30 do 17.00.

Posiłki dostosowane do zapotrzebowania kalorycznego małego dziecka są smaczne i zdrowe, podawane 3 razy dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Wyżywienie zapewnia firma cateringowa.
Każda grupa wiekowa mieści się w oddzielnej sali estetycznie i funkcjonalnie wyposażonej, pomalowanej jasnymi, ciepłymi barwami sprzyjającymi przyjaznej i spokojnej atmosferze. Wystrój i dekoracja sal uzależniona jest od pory roku oraz uroczystości przedszkolnych. Sale zajęć wyposażone są w różnorodne zabawki i pomoce (tablica multimedialna, projektory, ekrany, telewizor) dostosowane do wieku dziecka. Plac zabaw jest wyposażony w sprzęt terenowy do zabaw ruchowych (drabinki, zjeżdżalnie, przeplotnie, huśtawki, karuzele) i jest połączony z rozległym terenem, na który składa się boisko szkolne i pas zieleni. Drugi plac zabaw powstaje od strony ul. Chałubińskiego i będzie przeznaczony dla dzieci młodszych.

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka – zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami.

 Otwórz dokument: RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna, wspierana przez fachowy personel obsługi. Działania nauczycieli ukierunkowane są na każde dziecko, jego możliwości, potrzeby i zainteresowania. Personel ustawicznie podwyższający swoje kwalifikacje zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze bezpieczeństwa i pełnej akceptacji.

DYREKCJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Radomiu
 mgr Aleksandra Kaleta

Z-ca Dyr. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Radomiu
mgr Dorota Szczepańska

Z-ca Dyr. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Radomiu
mgr Iwona Kowalczyk

 

KADRA  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 26 w Radomiu

Oddział I 3 latki „Poziomki”

mgr Katarzyna Cieciora – nauczyciel dyplomowany

mgr Kinga Osak – nauczyciel dyplomowany

Renata  Belica – opiekun przedszkolny

 

Oddział II 3-4 latki „Leśne Duszki”

  mgr Patrycja Czyż – nauczyciel mianowany

mgr Aleksandra Dudela – nauczyciel początkujący

mgr Iwona Kowalczyk – nauczyciel dyplomowany

Bożena Pyszczek – opiekun przedszkolny

 

Oddział III 4-5 latki „Krasnoludki”

mgr Agnieszka Leszczyńska – nauczyciel kontraktowy

mgr Iwona Ligęza – nauczyciel początkujący

Anna Latos – opiekun przedszkolny

 

Oddział IV 6 latki „Jeżyki”

mgr Anna Zenka – nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Rucińska– nauczyciel dyplomowany

                                        Agnieszka Morawska – opiekun przedszkolny                                  

 

Oddział V 6 latki „Muchomorki”

  mgr Martyna Bączkowska nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Bartosiak – nauczyciel kontraktowy

Jolanta Zawisza – opiekun przedszkolny

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

j. angielski – mgr Magdalena Prażmowska

Religia – mgr Wanda Wróbel

     

Rodzice są współgospodarzami  przedszkola

Prowadzimy różnorodne formy współpracy z rodzicami. Organizujemy zajęcia otwarte, dyżury indywidualne nauczycielek i specjalistów (logopeda, psycholog), spotkania integracyjne, pogadanki, badania logopedyczne; przekazujemy informacje rodzicom poprzez stronę internetową, Tablicę ogłoszeń w aplikacji iPrzedszkole itp.
Przyjazna i dobra współpraca z rodzicami powoduje, że czują się współgospodarzami naszego przedszkola.

RADA  RODZICÓW:

Przewodniczący: p. Michał Cieślakowski

Sekretarz: p. Klaudyna Zacharska

Skarbnik: p. Katarzyna Markowska

Numer konta do zadeklarowanych wpłat na Radę Rodziców:

83 1050 1793 1000 0097 6514 8656

 

Metody pracy

W pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody aktywizujące, uwzględniające naturalne potrzeby i zainteresowania dzieci. Od lat wykorzystujemy pomysły zabaw i zajęć z metod:

 • Pedagogika Zabawy – „KLANZA”,
 • „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” wg I. Majchrzak,
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • „Metody ruchu rozwijającego” W. Sherborne,
 • „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz,
 • relaksacja i inne.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Nasze przedszkole jest miejscem nie tylko bliskim i miłym dzieciom, ale i integrującym środowisko. Otwartość na wpływy środowiska przejawia się w naszym przedszkolu we współpracy z rodzicami, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.

Aktywnie współpracujemy z:

 • Radomską Orkiestrą Kameralną – bierzemy udział w koncertach edukacyjnych;
 • Muzeum Wsi Radomskiej – bierzemy udział w wycieczkach i  zajęciach dydaktycznych;
 • Muzeum Okręgowym im Jacka Malczewskiego – zwiedzamy wystawy i galerie;
 • Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – zwiedzamy wystawy, bierzemy udział w warsztatach, oglądamy seanse filmowe;
 • Domem Kultury „Borki”- bierzemy udział w konkursach recytatorskich i plastycznych;
 • Domem Kultury „Igrek” – bierzemy udział w konkursach plastycznych, organizujemy imprezy integracyjne;
 • Biblioteką Pedagogiczną i Miejską– bierzemy udział w warsztatach czytelniczych i projektach;
 • Strażą Pożarną – organizujemy wycieczki do remizy;
 • Policją – coroczne zapraszamy do przedszkola na pogadanki o bezpieczeństwie;
 • TV lokalną DAMI, redakcjami gazet lokalnych, portalem „Co za dzień”;
 • Centrum Aktywności Lokalnej – organizujemy wspólne imprezy;
 • Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt – coroczna zbiórka karmy;
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Radomiu, itd.

Nasze przedszkole bierze również udział w wielu akcjach charytatywnych:
– zbieramy plastikowe nakrętki, makulaturę, elektrośmieci
– bierzemy udział w akcjach: „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”, „Kubek herbaty dla bezdomnego”, „Kup misiaczka dla dzieciaczka” itd.

Nasze plusy:

 • Dogodny czas pracy przedszkola (czynne w godz. 630–1700).
 • Atrakcyjny teren wokół przedszkola (2 place zabaw, boisko, pas zieleni).
 • Kolorowe i dobrze wyposażone sale zajęć (projektory, ekrany, komputery, telewizory, tablice multimedialne, zabawki i sprzęt z atestem).
 • Dobre usytuowanie budynku (centrum miasta, dobry dojazd).
 • Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli.
 • Ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej (udział w warsztatach, kursach, konferencjach).
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych.
 • Stosowanie ciekawych i aktywnych metod pracy.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Dni otwarte dla rodziców zainteresowanych ofertą przedszkola.
 • Strona internetowa wspólna ze szkołą, profil na Facebook-u.
 • Kronika przedszkolna.
 • Obecność w lokalnych mediach: prasie, telewizji, Internecie.
 • Programy autorskie, innowacje, projekty.
 • Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych.
 • Udział w konkursach, przeglądach i imprezach na terenie Radomia.
 • Organizacja spotkań i uroczystości rodzinnych tworzących klimat przedszkola.
 • Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 • Pozyskiwanie sponsorów,
  a przede wszystkim rodzinny klimat i miła atmosfera.