Notice: Undefined offset: 1 in /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Notice: Undefined offset: 2 in /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php:438) in /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 490
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 w Radomiu im Marszałka Józefa Piłsudskiego

KOMUNIKATY – STRONA GŁÓWNA

Informujemy, że od 18.01.2021 r. uczniowie z klas I – III wracają do nauczania stacjonarnego. Nauka w szkole będzie się odbywała
z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących Wytycznych GIS, MEiN i MZ oraz procedury wewnętrznej.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w szkole bardzo prosimy o bezwzględne stosowanie się do zalecanych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

                     Życzymy wszystkim dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości

                                                                                              Dyrekcja ZS-P nr 4

Przedszkole funkcjonuje bez zmian.

 Świetlica szkolna pracuje bez zmian.

 
 
 
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
 
 
 
 
 
Wewnętrzne Zasady Bezpieczeństwa PSP 32   obowiązujące od 18 stycznia 2021r. 

Wyniki konkursu plastyczno – językowego.

Uczniowie klas VII – VIII mieli za zadanie stworzyć oryginalną kartkę świąteczną z życzeniami w języku niemieckim. Głównym celem konkursu było rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz językowych. Prace były oceniane pod względem pomysłowości, estetyki pracy oraz poprawności językowej.
GRATULACJE dla SZYMONA GRUSZCZYŃSKIEGO z kl. VIII a, który pokonał swoich kolegów i koleżanki w tej artystyczno-językowej rywalizacji.

SUKCES NASZEJ UCZENNICY

Z przyjemnością informujemy, że  laureatką  wojewódzkiego konkursu „Smak ekologicznej żywności”  zorganizowanego przez   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego została uczennica naszej szkoły –  Klara Wojciechowska .

Celem konkursu było zapoznanie się uczestników z tematyką związaną z zasobami ekologicznej żywności oraz postępującymi zmianami klimatu, co przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony i oznakowania żywności, rozwinięcia wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz kształtowania indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska i zdrowe odżywianie.

Tegoroczną formułą konkursu po raz pierwszy był test on –line.  Uczestnicy musieli rozwiązać 30 zadań, wykazując się wiedzą m.in. na temat  rolnictwa ekologicznego i produktów z niego pochodzących, oznakowania zdrowej żywności oraz organizacji ekologicznych działających w Polsce.

Nagrodami w konkursie jest atrakcyjny sprzęt elektroniczny.

Gratulujemy!

Szlachetni ludzie dla „Szlachetnej Paczki”

Takim mianem można śmiało nazwać rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły. Mianem ludzi szlachetnych, ponieważ ogrom serca i hojności jaki wszyscy włożyli w skompletowanie „Szlachetnej Paczki” przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. To już szósty raz akcja Szlachetna Paczka miała swoje szczęśliwe zakończenie. Nie poddaliśmy się mimo pandemii. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie. Jesteśmy wdzięczni za wasze otwarte serca i wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka.
Dzięki naszej pomocy, ten świąteczny czas stał się dla kogoś wyjątkowy. Udało nam się podarować pani Róży najpotrzebniejsze rzeczy, które w znacznym stopniu poprawiły komfort jej życia. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom, ufamy, że w przyszłości będziemy mogli liczyć na Waszą pomoc.