Snapshots of myself on the European canvas

Projekt

Cele dla uczniów:

 • zwiększenie motywacji do nauki,
 • budzenie świadomości międzykulturowej i poczucia tożsamości,
 • rozwijanie europejskich wartości, takich jak: akceptacja, tolerancja, niedyskryminacja,
 • doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych
 • nauka podstaw fotografii,
 • rozwijanie komunikacji, umiejętności interpersonalnych i społecznych,
 • umożliwienie wyrażania siebie, kreatywności,
 • poprawa samooceny.

Na poziomie nauczycieli projekt ma na celu:

 • zwiększenie motywacji,
 • umożliwienie współpracy i współdziałania między nauczycielami z UE,
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk,
 • podniesienie umiejętności w zakresie prowadzenia projektów Erasmus +,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i społecznych,
 • rozwijanie umiejetności posługiwania się językiem angielskim.

Współpracujemy z 4 szkołami w czterech różnych krajach:

Krótka wizyta w Sliven w Bułgarii  wspomnienia

Do Sliven wyjechaliśmy 8 marca 2020r. wrócilismy już 10 marca 2020r. Z powodu pandemii musieliśmy opuścić Bułgarię szybko. Szkoda, ale udało nam się zwiedzić nieco Sliven. 
Prezentacja: My region 

 

 

Wizyta delegacji krajów partnerskich
w naszej szkole  wspomnienia
    

     Cała społeczność szkolna czekała na przyjazd nauczycieli i uczniów ze szkół z Bułgarii, Łotwy, Rumunii i Turcji w ramach projektu Erasmus+ Snapshots of Myself on the European Canvas w dniach 21.10 – 25.10. 2019 r.  Już w sobotę powitaliśmy pierwszych gości z Rumunii, następnie w niedzielę z Łotwy i Turcji. Najpóźniej dołączyli nasi goście z Bułgarii.  Łącznie mieliśmy przyjemność gościć 22 uczniów i 10 nauczycieli. Podczas rekrutacji wyłoniliśmy grupę 7 uczniów naszej szkoły do pracy w projekcie.   Oficjalna uroczystość otwarcia, w którą zaangażowane były dzieci z przedszkola i szkoły odbyła się w poniedziałek. Wzbudziła zachwyt naszych gości. Tego dnia zwiedzaliśmy również Radom, a na zakończenie dnia udaliśmy się na kolację, podczas której goście mieli okazję spróbować polskich przysmaków.
 We wtorek nasi goście uczestniczyli w typowych lekcjach geografii, informatyki, chemii i angielskiego. Realizowali założenia projektu związane z prezentowaniem zdjęć rodzinnych miast i miejscowości. Następnie zwiedzali Warszawę – Uniwersytet Warszawski, Starówkę, oglądali zmianę wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Ten wyczerpujący dzień przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń.
Kolejny dzień uczniowie rozpoczęli od lekcji matematyki, j. angielskiego, w-fu i j. niemieckiego. W tym czasie koordynatorzy projektu odbyli spotkanie robocze odnośnie dalszych mobilności i realizacji projektu. Zostaliśmy przyjęci w UM w Radomiu, odwiedziliśmy Muzeum Rowerów. Odbyły się warsztaty fotograficzne w plenerze prowadzone przez znanego fotografa radomskiego p. Szymona Wykrotę. Kolejnym etapem warsztatów była obróbka zdjęć w sali informatycznej, a efektem końcowym pracy były przepiękne plakaty wykonane w piątek.  
 Aby przybliżyć kulturę i zabytki Polski, pokazać jej piękno udaliśmy się na całodniową wycieczkę do Krakowa, gdzie zwiedzaliśmy Wawel i Stare Miasto. Zakończenie wizyty odbyło się w piątek, było bardzo uroczyście i wzruszająco.
Przeprowadzona ewaluacja wśród gości (uczniów i nauczycieli) wskazała na bardzo wysoką ocenę działań projektowych. Uczniowie podkreślali również olbrzymią gościnność polskich rodzin, wspaniały klimat jaki stworzyli.

Również rodzice z rodzin goszczących wskazali na dobrą organizację, niezwykłe doświadczenie jakim było goszczenie dziecka z innego kraju. Wszyscy wyrazili chęć ponownego uczestnictwa w projektach w przyszłości. Cała społeczność szkolna potwierdziła wartości edukacyjne projektu, jego pozytywny wpływ na uczniów. Echa wizyty w Polsce były duże. Nasi partnerzy z Turcji przysłali nam notatki prasowe, partnerzy z Rumunii i Łotwy linki do stron internetowych.  

Mobilność Rumunia – Oradea wspomnienia
Prezentacja naszej szkoły
autorstwa naszych uczniów pod opieką  fotografa p. Sz. Wykroty

         W ramach projektu „Snapshots of Myself on the European Canvas” zrealizowano drugi  z czterech wyjazdów (drugą mobilność). Po przeprowadzonej rekrutacji na terenie szkoły wybrano 5 uczniów, którzy wyjechali do Oradei w Rumunii  w dniach 06.04.- 12.04.2019r.  Mobilność ta miała na celu  poznanie systemów edukacji krajów partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem Rumunii oraz podstaw fotografii.

         Po gorącym i bardzo uroczystym przyjęciu chlebem i solą przez nauczycieli i uczniów rumuńskiej szkoły, nasi uczniowie  rozwijali kreatywność, komunikację, umiejętności interpersonalne i społeczne. Przedstawiali  prezentację przygotowaną wcześniej w kraju na temat: „Moja szkoła” w języku angielskim, poznawali podstawy fotografii związane z technikami koloryzacyjnymi i świetlnymi. Uczestniczyli w warsztatach fotograficznych oraz w wycieczkach do Jaskinii Niedzwiedziej, kopalni soli i Cluj Napoci. Poznawali kulturę i historię Rumunii poprzez wycieczki z przewodnikiem. Pobyt uczniów w rodzinach rumuńskich także wpłynął na poznanie kultury i tradycji goszczącego państwa. Olbrzymia troska i opiekuńczość rodzin rumuńskich dała naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa.

            Nauczyciele przedstawili prezentacje dotyczące systemów edukacji w poszczególnych krajach. Kontynuowali współpracę oraz wymieniali doświadczenia na temat projektu, który umożliwia wymianę dobrych praktyk ze szkołami partnerskimi, podniesienie umiejętności w zakresie prowadzenia projektów Erasmus +.

Mobilność Adana Turcja – nasze wspomnienia prezentacja 

         W ramach projektu zrealizowano pierwszy z czterech wyjazdów (pierwszą mobilność). Po przeprowadzonej rekrutacji na terenie szkoły wybrano 5 uczniów, którzy wyjechali do Adany w Turcji  w dniach 15.12.- 21.12.2018r.  Mobilność ta miała na celu  poznanie systemów edukacji krajów partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem  Turcji.

         Po gorącym i bardzo uroczystym przyjęciu uczniowie  rozwijali kreatywność, komunikację, umiejętności interpersonalne i społeczne. Przedstawiali  prezentacje przygotowaną wcześniej w kraju na temat: „Mój dzień” w języku angielskim, poznawali podstawy fotografii. Uczestniczyli w warsztatach plastycznych, wyrażali swe uczucia i poglądy przez sztukę. Uczestniczyli w wycieczkach do Tarsus i Kapadocji. Poznawali kulturę i sztukę Turcji poprzez wizyty w muzeach, warsztatach garncarkich, wizyty w warsztacie pobróbki kamieni szlachetnych.  Pobyt uczniów w rodzinach tureckich także wpłynął na poznanie kultury i tradycji goszczącego państwa. Olbrzymia troska i opiekuńczość rodzin tureckich dała naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i wpłynęła na zacieśnienie się relacji między  dziećmi Tureckimi i Polskimi. Uczniowie zżyli się z rodzinami goszczącymi i utrzymują z nimi nadal kontakt.

            Nauczyciele przedstawili prezentacje dotyczące systemów edukacji w poszczególnych krajach, przedstawiali również prezentacje i filmy prezentujące miasta i szkoły. Zawiązali współpracę, która umożliwia wymianę dobrych praktyk ze szkołami partnerskimi, podnesienie umiejętności w zakresie prowadzenia projektów Erasmus +.