Konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 pt. „Bezpieczeństwo i netykieta w sieci”- rozstrzygnięty!

Serdecznie dziękujemy za udział  w szkolnym konkursie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, pt. „Bezpieczeństwo i netykieta w sieci”.

Celem konkursu było kształtowanie i popularyzowanie pozytywnych postaw uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci Internet. Propagowanie zasad poszanowania prawa, ukierunkowanie uczniów na prospołeczne zachowania. Zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń płynących z Internetu, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych i informatycznych.

Zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu promującego zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i/lub zasady savoir –vivre, czyli netykiety w sieci Internet (np. cyberprzemoc, nawiązywanie znajomości, ochrona danych osobowych, ochrona danych wrażliwych, upublicznianie wizerunku, gry internetowe, szkodliwe treści i inne).

Konkurs był jedną z inicjatyw, które były przeprowadzone w Naszej szkole w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2022. Uczniowie z klas od IV do VIII na lekcjach informatyki, brali udział w projekcjach materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie https://www.saferinternet.pl/ oraz  https://sieciaki.pl/.

Uczniowie poznawali nowe zagrożenia w sieci Internet, które pojawiają się każdego dnia. Dzięki kampanii realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy ze Stowarzyszeniem Góry Kultury, mogli obejrzeć i odnieść się do zaproponowanych materiałów, których celem jest przedstawienie zagrożeń z którymi mogą zetknąć się w wirtualnym świecie.

Materiały dostępne również dla rodziców/opiekunów, uświadamiające i pokazujące w przystępny sposób na co należy zwracać uwagę i w jaki sposób pomóc swoim dzieciom, link https://www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki .

Miło nam poinformować, iż zwycięzcami szkolnego konkursu zostali:

I miejsce

Natalia Heba, klasa 6A

Zuzanna Szydłowska, klasa 4A

II miejsce

Ismena Szymańska, klasa 7B

Ewa Wąsik, klasa 4A

III miejsce

Natalia Zychla, klasa 5A

Cyprian Jędrzejewski, klasa 5A

 

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Prace konkursowe można obejrzeć na stronie Naszej szkoły w zakładce galeria.