TOMASZ KRUK – LAUREAT KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

                                          (…) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją

                                                                                                                              Czesław Miłosz

Z radością informujemy, że Tomasz Kruk – uczeń klasy VIII b został Laureatem Przedmiotowego Konkursu Języka Polskiego Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2021/2022.

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Gratulujemy Tomkowi talentu i ambicji, niezbędnych w osiąganiu tak wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów. Gratulujemy nauczycielce polskiego p. K. Towarek, która  przygotowała Tomka do konkursu, motywoawała i wspierała na każdym etapie. 

Słowa podziękowania i gratulacje składamy Rodzicom Tomka za przekazywane wartości, motywujące słowa zachęty oraz wsparcie.