VI Rajd Skaryszewski

W piątek 12 maja 2023r. na zaproszenie organizatorów :

➢Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska” w Radomiu.
➢ Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.
➢ Dyrekcji oraz Szkolnego Koła PTSM przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu 11 uczniów naszej szkoły wzięło udział w VI Rajdzie Skaryszewskim.

Celem rajdu było :
➢ Promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych miasta i gminy Skaryszew.
➢ Popularyzacja działalności PTSM wśród młodzieży szkolnej.
➢ Upowszechnianie czynnych form wypoczynku i kulturalnego sposobu spędzania czasu.
➢ Kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym przedsiębiorczości, kreatywności oraz samodzielnego uczenia się.
➢ Kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez pogłębienie więzi z Małą Ojczyzną i poznawanie miejsc pamięci narodowej.
➢ Utrwalanie wiedzy krajoznawczej.
➢ Integracja uczniów ze szkół Radomia i powiatu radomskiego.

Oprócz uczniów z naszej szkoły w rajdzie wzięło udział 260 uczniów i nauczycieli z 12 szkół z Radomia i okolic. Trasa 12 kilometrowego rajdu wiodła ze Skaryszewa do Makowca. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu odbyły się konkursy turystyczne i gra terenowa dla uczestników rajdu, były także kiełbaski z grilla. Nie zwalniamy tempa i za 2 tygodnie wybieramy się na XIV Powiatowy Rajd śladami Witolda Gombrowicza zwany także rajdem kapeluszowym. Do zobaczenia na szlaku !!!