TOMASZ KRUK – LAUREAT KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

                                          (…) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją

                                                                                                                              Czesław Miłosz

Z radością informujemy, że Tomasz Kruk – uczeń klasy VIII b został Laureatem Przedmiotowego Konkursu Języka Polskiego Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2021/2022.

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Gratulujemy Tomkowi talentu i ambicji, niezbędnych w osiąganiu tak wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów. Gratulujemy nauczycielce polskiego p. K. Towarek, która  przygotowała Tomka do konkursu, motywoawała i wspierała na każdym etapie. 

Słowa podziękowania i gratulacje składamy Rodzicom Tomka za przekazywane wartości, motywujące słowa zachęty oraz wsparcie.

Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „Albus”

W bieżącym roku szkolnym, w maju, uczniowie klas 4 wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Albus” przygotowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Z ogromną radością informujemy o uzyskanych wynikach z przyrody.

Laureatami konkursu zostali:

– Antoni Stanikowski kl.4 B

– Mateusz Marsula kl.4 B

Wyróżnienie uzyskała:

– Tyczyńska Maja kl.4 A

Wszystkim laureatom i uczestnikom bardzo dziękujemy za włożony trud w przygotowanie się do konkursu. Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników!

Ogólnopolskie konkursy geograficzne

              W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas V- VIII brali udział w dwóch ogólnopolskich konkursach geograficznych. W marcu w Wielkim Teście Edukacyjnym „Morza i lądy”, w którym wzięło udział 7 osób z klas V- VIII. Najlepszym wynikiem w szkole może poszczycić się Jan Jach z klasy 5A, na wyróżnienia zasługują Bartłomiej Sułek 6A, Natalia Tyczyńska 6A oraz Klara Wojciechowska z klasy 7c.
W maju, uczniowie klas 4-7 wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Albus” przygotowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej.
Laureatami konkursu zostali:
– Helena Węgrzycka (kl. 5A),  Dawid Cieciora (kl.6A),   Jakub Wróbel (kl.6C). 
Wyróżnienie uzyskała Klara Wojciechowska z klasy 7C.   Pozostałe osoby:  Natalia Heba 5A, Maksymilian Mikulski 7c, Paweł Rosik 7C uzyskali nieco niższe wyniki. 
     Wszyscy uczestnicy konkursów zasługują na pochwałę i wyróżnienie za  trud włożony w przygotowanie do konkursu. 

Gratulujemy uzyskanych wyników!