Notice: Undefined offset: 1 in /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Notice: Undefined offset: 2 in /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php:438) in /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 490
Egzamin ósmoklasisty – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 w Radomiu im Marszałka Józefa Piłsudskiego

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty  w roku szkolnym 2020/2021

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

25 maja 2021 r. – język polski

26 maja 2021 r. – matematyka

27 maja 2021 r. – język obcy (język angielski)

 W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania
z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali
z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

 

Udostępnienie wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 9 lipca 2021 r.

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:

język polski – 120 minut 

matematyka – 100 minut

język obcy – 90 minut

 

 W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ WAŻNE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/