Notice: Undefined offset: 1 in /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Notice: Undefined offset: 2 in /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php:438) in /home/psp32/ftp/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 490
Nasze innowacje – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 w Radomiu im Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nasze innowacje

W roku szkolnym 2020/2021 w Naszej szkole realizowane są następujące innowacje:

Tytuł: Żyję aktywnie ale nie bezmyślnie.
Prowadząca: Krystyna Podgórska w klasie III a
Termin realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2021
Cel główny: Celem innowacji jest uzupełnienie i rozszerzenie programu
o treści z zakresu edukacji  prozdrowotnej z elementami logicznego myślenia.  

Tytuł: „Między Nami a płotkami – opowieści lekkoatletyczne”.
Prowadząca: Natalia Machnio w klasie VI b
Termin realizacji: 01.09.2018r. – 31.05.2023r. 
Cel główny: Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki jako wiodącej
dyscypliny sportu służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Tytuł: „Emp@tyczna Klasa”
Prowadząca: Natalia Machnio w klasie VI b
Termin realizacji: 01.09.2020r. – 31.05.2021r. 
Cel główny: Kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Tytuł: Emocja – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny u dzieci i młodzieży.
Prowadząca: Katarzyna Towarek  w klasie VII c
Termin realizacji: 1.09.2020 – 13.06.2021 r.
Cel główny: Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.

Tytuł: „Ad fontem czyli do źródeł kultury europejskiej” 
Prowadzący: Cezary Szlachciński w klasie VII a
Termin realizacji: X.2020 – VI.2021
Cel główny: Poznanie źródeł kultury europejskiej.

Tytuł: „Cztery żywioły”
Prowadzący: Dubińska Magdalena, Górska Magdalena, Szczepańska Dorota, Wrochna Aneta w klasach VII
Termin realizacji: 1.09.2019 – 31.05.2021
Cel główny: Wprowadzenie widomości o środowisku naturalnym człowieka, poprzez interdysplinarną
pracę metodą doświadczeń na przedmiotach: biologia, chemia, geografia i fizyka.

Tytuł: „Słowem malowane”.
Prowadzące: Małgorzata Chmielewska, Alina Kieczmur, Iwona Czyzewska w kl. I-III
Termin realizacji: 2018/19 – 2020/21
Cel główny: Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą i działalnością plastyczną, rozwijanie wrażliwości literackiej i aktywności plastycznej oraz rozwój osobowości.

Tytuł: „Matematyka na piątkę” 
Prowadzące: Małgorzata Pyrek  w klasach VIII
Termin realizacji: 2019/20- 2020/21 
Cel główny: Popularyzacja matematyki wśród uczniów, wyposażanie uczniów w umiejętności wykorzystywania i przetwarzania wiedzy matematycznej, uwrażliwienie na muzykę klasyczną i wykorzystywanie jej w trakcie nauki jako pomoc w skupieniu, rozluźnieniu i stworzeniu przy jej pomocy optymalnych warunków do pracy intelektualnej.