Nasze innowacje

W roku szkolnym 2023/2024 w Naszej szkole realizowane są następujące innowacje:

Tytuł: „Emp@tyczna Klasa”
Prowadzący: Natalia Machnio w klasie IV b i Marcin Skrok w klasie V b
Termin realizacji: 01.10.2023 r. – 31.05.2024 r. 
Cel główny: Kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Tytuł: „Szkolny Klub gier planszowych – Jocker 32”
Prowadzący: Natalia Machnio w klasie IV b i Marcin Skrok w klasie V b
Termin realizacji: 01.10.2023 r. – 31.05.2024 r. 
Cel główny:  Wszechstronny rozwój uczniów poprzez zaangażowanie ich w różnego rodzaju gry i zadania, wymagające logicznego myślenia i kreatywności.

Tytuł: „Żyję aktywnie ale nie bezmyślnie”
ProwadzącaKrystyna Podgórska w klasie III a
Termin realizacji: wrzesień 2021 – czerwiec 2024
Cel główny: Celem innowacji jest uzupełnienie i rozszerzenie programu o treści z zakresu edukacji  prozdrowotnej z elementami logicznego  myślenia.  

Tytuł: „Z angielskim przez świat – poznajemy kulturę i tradycje wybranych krajów anglojęzycznych”
Prowadzący: Magdalena Prażmowska w klasie III a
Termin realizacji: 01.10.2023 r. – 31.05.2024 r.
Cel główny: Rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, rozbudzenie postawy tolerancji, poszanowania i otwartości na obce wzorce kulturowe.

Tytuł: „Mali, wielcy wygrani”
Prowadząca: Beata Gadaj w klasie II b
Termin realizacji: rok szkolny 2022/23, 2023/24 oraz 2024/25
Cel główny: Podniesienie poziomu zaangażowania i motywacji uczniów do nauki.

Tytuł: „Zakodowani na naukę i dobrą zabawę”
Prowadząca: Beata Stanikowska w ramach zajęć świetlicowych, uczniowie klas pierwszych
Termin realizacji: wrzesień 2023 – czerwiec 2024
Cel główny: rozwijanie u uczniów uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny uczniom najmłodszych klas: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

W roku szkolnym 2022/2023 w Naszej szkole realizowane są następujące innowacje:

Tytuł: „Lekturowy zawrót głowy”
Prowadząca: Katarzyna Towarek w kl. VIII a, VIII b, VII b i Anna Wieruszewska w kl. VI a, VI b, VII a
Termin realizacji: rok szkolny 2022/2023
Cel główny: Kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia.

Tytuł: „Między Nami a płotkami – opowieści lekkoatletyczne”
Prowadząca:
Natalia Machnio w kl. VIII b
Termin realizacji:
01.09.2018r. – 31.05.2023r.
Cel główny:
Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki jako wiodącej dyscypliny sportu służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i   młodzieży.

Tytuł: „Zwierzęta, atomy i gwiazdy tworzyły muzykę, zanim człowiek odkrył, czym ona jest (Karlheinz Stockhausen). Język niemiecki w stanie relaksacji”
Prowadząca: Magdalena Błaszczyk w kl. VIII c
Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023
Cel główny: Wyposażanie uczniów w umiejętność redukowania stresu oraz stosowania świadomego oddechu relaksacyjnego. Optymalizacja procesów poznawczych (poprawa koncentracji, szybsze i bardziej efektywne przyswajanie nowych informacji).

Tytuł: „Żyję aktywnie ale nie bezmyślnie”
Prowadząca: Krystyna Podgórska w kl. II a
Termin realizacji: wrzesień 2021 – czerwiec 2024
Cel główny: Celem innowacji jest uzupełnienie i rozszerzenie programu o treści z zakresu edukacji  prozdrowotnej z elementami logicznego  myślenia.  

Tytuł: „Sketchnoting w geografii”
Prowadząca: Magdalena Górska w kl. Vb i Dorota Dzczepańska w kl. Va
Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023
Cel główny: Poznawanie otaczającego nas świata, rozwijanie zainteresowań geograficznych, propagowanie metodyki nauczania z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

W roku szkolnym 2021/2022 w Naszej szkole realizowane są następujące innowacje:

Tytuł: „Między Nami a płotkami – opowieści lekkoatletyczne”
Prowadząca: Natalia Machnio w kl. VII b
Termin realizacji: 01.09.2018r. – 31.05.2023r. 
Cel główny: Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki jako wiodącej dyscypliny sportu służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i   młodzieży.

Tytuł: „Emp@tyczna Klasa”
Prowadząca: Natalia Machnio w kl. VII b i Magdalena Górska w kl. IV b
Termin realizacji: 01.09.2021r. – 31.05.2022r. 
Cel główny: Kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Tytuł: „Żyję aktywnie ale nie bezmyślnie”
Prowadząca: Krystyna Podgórska w kl. I a
Termin realizacji: wrzesień 2021 – czerwiec 2024
Cel główny: Celem innowacji jest uzupełnienie i rozszerzenie programu o treści z zakresu edukacji  prozdrowotnej z elementami logicznego  myślenia.  

Tytuł: „Nasza przyszłość to zdrowe odżywianie się”
Prowadząca: Anna Jędras w kl. VII a
Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022
Cel główny: Rozwijanie umiejętności skutecznego posługiwania się i komunikowania w języku angielskim oraz rozwijanie świadomości uczniów na temat zdrowego odżywiania się

Tytuł: „Zwierzęta, atomy i gwiazdy tworzyły muzykę, zanim człowiek odkrył, czym ona jest (Karlheinz Stockhausen). Język niemiecki w stanie relaksacji”
Prowadząca: Magdalena Błaszczyk w kl. VIII a, VIII b, VIII c
Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022
Cel główny: Wyposażanie uczniów w umiejętność redukowania stresu oraz stosowania świadomego oddechu relaksacyjnego. Optymalizacja procesów poznawczych (poprawa koncentracji, szybsze i bardziej efektywne przyswajanie nowych informacji).

Tytuł: „Lekturowy zawrót głowy”
Prowadząca: Katarzyna Towarek w kl. VII a, VII b i Anna Wieruszewska w kl. VI a
Termin realizacji: rok szkolny 2021/2022
Cel główny: Kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia.

Tytuł: „Słowem malowane”.
Prowadzące: Alina Kieczmur w kl. III a
Termin realizacji: październik 2021 – maj 2022
Cel główny: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształcenie wyobraźni dziecka.
 

Tytuł: „Słowem malowane”.
Prowadzące: Małgorzata Chmielewska w kl. I b
Termin realizacji: rok szkolny 2021/2022
Cel główny: Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą i działalnością plastyczną, rozwój wrażliwości literackiej i aktywności plastycznej, rozwój osobowości.

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Naszej szkole realizowane są następujące innowacje:

Tytuł: Żyję aktywnie ale nie bezmyślnie.
Prowadząca: Krystyna Podgórska w klasie III a
Termin realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2021
Cel główny: Celem innowacji jest uzupełnienie i rozszerzenie programu
o treści z zakresu edukacji  prozdrowotnej z elementami logicznego myślenia.  

Tytuł: „Między Nami a płotkami – opowieści lekkoatletyczne”.
Prowadząca: Natalia Machnio w klasie VI b
Termin realizacji: 01.09.2018r. – 31.05.2023r. 
Cel główny: Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki jako wiodącej
dyscypliny sportu służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Tytuł: „Emp@tyczna Klasa”
Prowadząca: Natalia Machnio w klasie VI b
Termin realizacji: 01.09.2020r. – 31.05.2021r. 
Cel główny: Kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Tytuł: Emocja – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny u dzieci i młodzieży.
Prowadząca: Katarzyna Towarek  w klasie VII c
Termin realizacji: 1.09.2020 – 13.06.2021 r.
Cel główny: Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.

Tytuł: „Ad fontem czyli do źródeł kultury europejskiej” 
Prowadzący: Cezary Szlachciński w klasie VII a
Termin realizacji: X.2020 – VI.2021
Cel główny: Poznanie źródeł kultury europejskiej.

Tytuł: „Cztery żywioły”
Prowadzący: Dubińska Magdalena, Górska Magdalena, Szczepańska Dorota, Wrochna Aneta w klasach VII
Termin realizacji: 1.09.2019 – 31.05.2021
Cel główny: Wprowadzenie widomości o środowisku naturalnym człowieka, poprzez interdysplinarną
pracę metodą doświadczeń na przedmiotach: biologia, chemia, geografia i fizyka.

Tytuł: „Słowem malowane”.
Prowadzące: Małgorzata Chmielewska, Alina Kieczmur, Iwona Czyzewska w kl. I-III
Termin realizacji: 2018/19 – 2020/21
Cel główny: Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą i działalnością plastyczną, rozwijanie wrażliwości literackiej i aktywności plastycznej oraz rozwój osobowości.

Tytuł: „Matematyka na piątkę” 
Prowadzące: Małgorzata Pyrek  w klasach VIII
Termin realizacji: 2019/20- 2020/21 
Cel główny: Popularyzacja matematyki wśród uczniów, wyposażanie uczniów w umiejętności wykorzystywania i przetwarzania wiedzy matematycznej, uwrażliwienie na muzykę klasyczną i wykorzystywanie jej w trakcie nauki jako pomoc w skupieniu, rozluźnieniu i stworzeniu przy jej pomocy optymalnych warunków do pracy intelektualnej.