Środki finansowe otrzymane w ramach programu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 w Radomiu w ramach programu „Laboratoria przyszłości” otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 119 100 zł.

Zakupione wyposażenie jest wykorzystywane do realizacji podstawy programowej w obu etapach edukacyjnych z uwzględnieniem zaspokojenia dydaktycznych potrzeb uczniów w oparciu o wszechstronny dobór treści oraz metod i najnowocześniejszych środków dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz kółkach zainteresowań. Nowoczesne pomoce dydaktyczne służą budowaniu
u uczniów kompetencji przyszłości w dziedzinach związanych z szeroko pojętą nauką, technologią, inżynierią, sztuką oraz matematyką. Korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach projektu sprzyja budowaniu kreatywności i umiejętności technicznych wśród uczniów oraz podnosi atrakcyjność zajęć i pozwala na praktyczne zdobywanie wiedzy w sposób innowacyjny i interdyscyplinarny.