O nas

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

Nasza szkoła jest przyjazna uczniom i rodzicom, a wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia naukę na  najwyższym poziomie. Zasoby szkoły umożliwiają wszechstronny  rozwój uczniów. To co nas wyróżnia to język hiszpański i język niemiecki do wyboru od klasy VII.  Realizujemy projekty Erasmus+. 

Nasi uczniowie mają do dyspozycji:

♦   dostosowane do potrzeb  klasopracownie,
♦    osobną świetlicę dla dzieci sześcioletnich, 
♦    salę do zabaw ruchowych dla dzieci korzystających ze świetlicy,
♦    bezpieczny plac zabaw,
♦   sale gimnastyczne (dużą i małą),
♦   nowoczesne wielofunkcyjne boisko szkolne,
♦   pracownie  z tablicami interaktywnymi,
♦   bibliotekę z Centrum Informacji Multimedialnej,
♦    opiekę pedagoga, logopedy i pielęgniarki,
♦    jadalnię, kuchnię – oferującą smaczne posiłki,
♦   bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej,
♦   komputery, monitory interaktywne, tablety, projektory, bezpieczne łącze internetowe.

Diagnozujemy potrzeby i zainteresowania uczniów i proponujemy zajęcia dodatkowe:

♦   zajęcia rozwijające logiczne myślenie,
♦    koło plastyczne,
♦    zajęcia taneczne,
♦   lekcje twórczego myślenia,
♦   zajęcia sportowe i gimnastykę korekcyjną,
♦   zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce,
♦   zajęcia na basenie – nauka pływania,
♦   zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania: koło chemiczne, biologiczne, geograficzne. 

Zapraszamy uczniów i rodziców do wspólnej organizacji:

♦    uroczystości szkolnych,
♦    konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
♦    dni otwartych szkoły,
♦   festynów rodzinnych,
♦    kiermaszy świątecznych,
♦    akcji charytatywnych,
♦    półzimowisk i półkolonii.

Realizujemy innowacje pedagogiczne,  projekty eTwinning,  Współpracujemy z licznymi organizacjami. 

ZAPRASZAMY DO NAS!