Dyrekcja szkoły

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Radomiu
Aleksandra Kaleta

Z-ca Dyr. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Radomiu
Dorota Szczepańska

Z-ca Dyr.Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Radomiu
Iwona Kowalczyk