Zajęcia dodatkowe

WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PSP nr 32

rok szk. 2021/2022

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Rodzaj zajęć Termin Sala
1. Podsiadło Izabela Zajęcia terapeutyczne kl. 5b – unijne Poniedziałek 10:45 – 12:45 304
Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne kl. 1b Czwartek 12:05 – 12:35 Gab. ped.
Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne kl. 8b Piątek 8:20 – 9:05
2. Krawczyk Irena Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl. 8c Poniedziałek 7:30 – 8:15 206
3. Grzegorczyk Elżbieta Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl. 8b Czwartek 12:45 – 13:30 201
Zajęci informatyczne – projekt Czwartek 15:15 – 16:50 207
4. Skrok Marcin Zajęcia kreatywne – Szkolny Klub Gier Planszowych kl. 6A Środa 7:30 – 8:15 306
5. Machnio Natalia Zajęcia kreatywne – piłka siatkowa Poniedziałek 7:30 – 8:15 SG
Szkolne Koło Turystyczne według potrzeb
6. Górska Magdalena Szkolne Koło Turystyczne według potrzeb
7. Szlachciński Cezary Szkolne Koło Turystyczne według potrzeb
8. Pyrek Małgorzata Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – unijne kl.6b wtorek 303
Zajęcia kreatywne „ Zdam jak najlepiej” kl.8a Wtorek 7:30 – 8:15 202
9. Jędras Anna Zajęcia dodatkowe j. angielski „Nasza przyszłość to zdrowe odżywianie się” kl.7a Czwartek 8:20 – 9:05;

9:10 – 10:00

 
10. Towarek Katarzyna Zajęcia przygotowujące do E8 Wtorek 13:35 – 14:20

14:25 – 15:10

 
11. Wrochna Aneta Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody według potrzeb
12. Stanikowska Beata Zajęcia rozwijające umiejętności i zdolności manualne Piątek 12:45 – 13:30 207
Zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową BRO I sem. kl. V, VI

Piątek 10:55

Piątek 12:45

Czwartek 16:05

13. Błaszczyk Magdalena Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego „Co każdy uczeń wiedzieć powinien” Czwartek 10:00 – 10:45

I sem. 3 razy w miesiącu

II sem. 4 razy w miesiącu

203
14. Mazur Aldona Zajęcia kreatywne „Spotkania z książką” Poniedziałek 13:35 – 14:20 206

Biblioteka

15. Adamiec Małgorzata „Mały Podróżnik”    
16. Chudziak Beata Warsztaty artystyczne – przygotowanie do kiermaszu, konkursów, akademii i imprez szkolnych Według potrzeb i zainteresowań 306
17. Wieruszewska Anna Zajęcia dodatkowe z j. polskiego – „Wiem więcej” kl. 5a Czwartek 12:45 – 13:30 301
18. Chmielewska Małgorzata Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla kl. 1 Poniedziałek 11:15 – 12:00 304
Zajęcia dodatkowe – innowacja pedagogiczna „Słowem malowane” kl. 1b Środa 15:35 – 16:20 301
19. Gadaj Beata Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 3 Wtorek 7:50 – 8:40 303
Koło matematyczne kl.3 Poniedziałek 11:05 – 12:00  
20. Czyżewska Iwona Koło matematyczne kl. 2a Czwartek 7:10 – 7:50 303