Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący- Paweł Porzyczka

Zastępca- Monika Urbańska

Sekretarz- Małgorzata Brewczyńska

 

Konto Rady Rodziców

Bank PKO BP 29 1020 4317 0000 5302 0486 5517

Regulamin Rady Rodziców